Раздел 31. Практична робота 15. Використання математичних, логічних та статистичних функцій табличного процесора. Умовне форматування