Раздел РОЗДІЛ 7. ТЕХНОЛОГІЇ ОПРАЦЮВАННЯ ЧИСЛОВИХ ДАНИХ У СЕРЕДОВИЩІ ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕСОРА. 31. Практична робота 15. Використання математичних, логічних та статистичних функцій табличного процесора. Умовне форматування