116. § 25. Різьба та її елементи. Зображення і позначення різьби на креслениках