Раздел § 6. Термічна обробка сталей: відпалюванням, гартуванням, відпусканням