Раздел Розділ 2. СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ. ВАСИЛЬ ГОЛОБОРОДЬКО