Раздел ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ. ДВОСКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ. § 13. Прикладка як різновид означення. Правопис прикладки