Раздел РЕЧЕННЯ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ. § 20. Однорідні члени речення. Інтонація речень з однорідними членами