116. 11. Квадратична функція, її графік і властивості