227. § 16. Частота та ймовірність випадкової події