Раздел РОЗДІЛ 2. КВАДРАТИЧНА ФУНКЦІЯ. § 7. Перетворення графіків функцій