Раздел РОЗДІЛ 2. КВАДРАТИЧНА ФУНКЦІЯ. § 9. Квадратна нерівність