Раздел Тема 11. Ендокринна регуляція функцій організму людини