Раздел § 3. Współrzedne kartezjanskie na płaszczyznie