197. РОЗДІЛ VI. Наддніпрянська Україна на початку XX ст.