Раздел 3.1. Рівняння-наслідки та рівносильні перетворення рівнянь