Раздел § 7. Многочлени від однієї змінної та дії над ними. 7.1. Означення многочленів від однієї змінної та їх тотожна рівність