Раздел 7.1. Означення многочленів від однієї змінної та їх тотожна рівність