№ 4. Клітина як цілісна система. Обмін речовин і енергії