4.57-4.58. § 4.3. Паралельне проекціювання. Зображення плоских і просторових фігур на площині