4.62. § 4.3. Паралельне проекціювання. Зображення плоских і просторових фігур на площині