Раздел § 11. Методи побудови перерізів многогранників