Розділ III. Паралельність прямих площин у просторі