Раздел § 12. Вимірювання кутів у просторі. Ортогональне проекціювання