Раздел § 4. Взаємне розміщення прямої і площини у просторі. Ознака паралельності прямої і площини