СР10 Зад.1. Самостійна робота 6. - Самостійна робота 10.