СР10 Зад.3. Самостійна робота 6. - Самостійна робота 10.