Раздел § 3. Похідна та її застосування. 21. Рівняння дотичної