Раздел § 11. Діалекти як історична база літературних мов. Територіальні і соціальні діалекти