189. 27. Однозначні та багатозначні слова. Пряме й переносне значення слова. Види тропів