Раздел Розділ 3. елементи комбінаторики, теорії ймовірностей № 11.1.1 - 13.2.7. § 13. Поняття про статистику № 13.1.1 - 13.2.7