Розділ 3. елементи комбінаторики, теорії ймовірностей № 11.1.1 - 13.2.7