12. Роль генотипу і середовища у формуванні фенотипу