13. Роль генотипу і середовища у формуванні фенотипу