Розділ 1. Природні органічні сполуки

  1. § 4. Органічні речовини в живій природі. Рівні структурної організації органічних речовин1 - 7

  2. § 5. Жири, білки, вуглеводи як компоненти їжі, їх роль в організмі1 - 9

  3. § 6. Вітаміни як компоненти їжі, їх біологічна роль. Харчові добавки, Е-числа1 - 7

  4. § 7. Органічні сполуки і здоров’я людини. Поняття про синтетичні лікарські препарати1 - 9

  5. § 8. Шкідливий вплив уживання алкоголю, наркотичних речовин, тютюнокуріння на організм людини1 - 5

  6. § 9. Природні джерела вуглеводнів. Природний і супутній нафтовий гази, їх склад, використання1 - 7

  7. §10. Нафта, її склад, властивості та продукти перегонки1 - 7

  8. §11. Кам’яне вугілля, продукти його переробки. Значення основних видів палива в енергетиці країни1 - 8

  9. § 12. Охорона навколишнього середовища від забруднень при переробці вуглеводневої сировини та використанні продуктів її переробки

  10. Тестові завдання для самоперевірки знань1 - 28