Раздел Синтетичні високомолекулярні сполуки. 34. Синтетичні каучуки