Активізація національного руху в другій половині 1980-х рр