Узагальнення і систематизація найважливіших відомостей з основних розділів науки про мову