Раздел Синтаксична норма. § 13. Складні випадки синтаксичного узгодження