Раздел Синтаксична норма. § 19. Уживання похідних сполучників