Раздел Синтаксична норма. § 20. Варіанти граматичного зв'язку підмета й присудка