Раздел Синтаксична норма. § 21. Пасивні конструкції з дієсловами на-ся