Раздел Синтаксична норма. § 23. Порядок слів у реченні. Односкладні й неповні речення