Раздел Синтаксична норма. § 24. Прості ускладнені речення