Раздел Синтаксична норма. § 25. Правила будови складних речень. Логічні помилки у складних реченнях