Раздел Морфологічна норма. § 6. Числівник. Складні випадки узгодження числівників з іменниками