Раздел Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія. § 21. Орфограма. Орфографічне правило