Раздел Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія. § 31. Правила вживання апосторофа