Раздел РЕЧЕННЯ. § 10. Поєднання однорідних членів речення за допомогою сполучників