Раздел § 10. Поєднання однорідних членів речення за допомогою сполучників