Раздел РЕЧЕННЯ. § 8. Основа речення. Зв’язок слів у реченні