Раздел Тема 3. Джерела до вивчення історії (§ 6-§7)