Раздел Розділ 1. Лічба, вимірювання і числа. § 1. Предмети і одиниці лічби