Раздел § 13. Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь